108 Names of Goddess Tulsi, Goddess Tulasi Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Goddess Tulsi, Tulasi
 1. ॐ श्री तुलस्यै नमः।
  Om Shri Tulasyai Namah।
 2. ॐ नन्दिन्यै नमः।
  Om Nandinyai Namah।
 3. ॐ देव्यै नमः।
  Om Devyai Namah।
 4. ॐ शिखिन्यै नमः।
  Om Shikhinyai Namah।
 5. ॐ धारिण्यै नमः।
  Om Dharinyai Namah।
 6. ॐ धात्र्यै नमः।
  Om Dhatryai Namah।
 7. ॐ सावित्र्यै नमः।
  Om Savitryai Namah।
 8. ॐ सत्यसन्धायै नमः।
  Om Satyasandhayai Namah।
 9. ॐ कालहारिण्यै नमः।
  Om Kalaharinyai Namah।
 10. ॐ गौर्यै नमः।
  Om Gauryai Namah।
 11. ॐ देवगीतायै नमः।
  Om Devagitayai Namah।
 12. ॐ द्रवीयस्यै नमः।
  Om Draviyasyai Namah।
 13. ॐ पद्मिन्यै नमः।
  Om Padminyai Namah।
 14. ॐ सीतायै नमः।
  Om Sitayai Namah।
 15. ॐ रुक्मिण्यै नमः।
  Om Rukminyai Namah।
 16. ॐ प्रियभूषणायै नमः।
  Om Priyabhushanayai Namah।
 17. ॐ श्रेयस्यै नमः।
  Om Shreyasyai Namah।
 18. ॐ श्रीमत्यै नमः।
  Om Shrimatyai Namah।
 19. ॐ मान्यायै नमः।
  Om Manyayai Namah।
 20. ॐ गौर्यै नमः।
  Om Gauryai Namah।
 21. ॐ गौतमार्चितायै नमः।
  Om Gautamarchitayai Namah।
 22. ॐ त्रेतायै नमः।
  Om Tretayai Namah।
 23. ॐ त्रिपथगायै नमः।
  Om Tripathagayai Namah।
 24. ॐ त्रिपादायै नमः।
  Om Tripadayai Namah।
 25. ॐ त्रैमूर्त्यै नमः।
  Om Traimurtyai Namah।
 26. ॐ जगत्रयायै नमः।
  Om Jagatrayayai Namah।
 27. ॐ त्रासिन्यै नमः।
  Om Trasinyai Namah।
 28. ॐ गात्रायै नमः।
  Om Gatrayai Namah।
 29. ॐ गात्रियायै नमः।
  Om Gatriyayai Namah।
 30. ॐ गर्भवारिण्यै नमः।
  Om Garbhavarinyai Namah।
 31. ॐ शोभनायै नमः।
  Om Shobhanayai Namah।
 32. ॐ समायै नमः।
  Om Samayai Namah।
 33. ॐ द्विरदायै नमः।
  Om Dwiradayai Namah।
 34. ॐ आराद्यै नमः।
  Om Aradyai Namah।
 35. ॐ यज्ञविद्यायै नमः।
  Om Yagyavidyayai Namah।
 36. ॐ महाविद्यायै नमः।
  Om Mahavidyayai Namah।
 37. ॐ गुह्यविद्यायै नमः।
  Om Guhyavidyayai Namah।
 38. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
  Om kamakshyai Namah।
 39. ॐ कुलायै नमः।
  Om Kulayai Namah।
 40. ॐ श्रीयै नमः।
  Om Shriyai Namah।
 41. ॐ भूम्यै नमः।
  Om Bhumyai Namah।
 42. ॐ भवित्र्यै नमः।
  Om Bhavitryai Namah।
 43. ॐ सावित्र्यै नमः।
  Om Savitryai Namah।
 44. ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः।
  Om Saravedavidamvarayai Namah।
 45. ॐ शंखिन्यै नमः।
  Om shankhinyai Namah।
 46. ॐ चक्रिण्यै नमः।
  Om Chakrinyai Namah।
 47. ॐ चारिण्यै नमः।
  Om Charinyai Namah।
 48. ॐ चपलेक्षणायै नमः।
  Om Chapalekshanayai Namah।
 49. ॐ पीताम्बरायै नमः।
  Om Pitambarayai Namah।
 50. ॐ प्रोत सोमायै नमः।
  Om Prota Somayai Namah।
 51. ॐ सौरसायै नमः।
  Om Saurasayai Namah।
 52. ॐ अक्षिण्यै नमः।
  Om Akshinyai Namah।
 53. ॐ अम्बायै नमः।
  Om Ambayai Namah।
 54. ॐ सरस्वत्यै नमः।
  Om Sarasvatyai Namah।
 55. ॐ सम्श्रयायै नमः।
  Om Samshrayayai Namah।
 56. ॐ सर्व देवत्यै नमः।
  Om Sarva Devatyai Namah।
 57. ॐ विश्वाश्रयायै नमः।
  Om Vishvashrayayai Namah।
 58. ॐ सुगन्धिन्यै नमः।
  Om Sugandhinyai Namah।
 59. ॐ सुवासनायै नमः।
  Om Suvasanayai Namah।
 60. ॐ वरदायै नमः।
  Om Varadayai Namah।
 61. ॐ सुश्रोण्यै नमः।
  Om Sushronyai Namah।
 62. ॐ चन्द्रभागायै नमः।
  Om Chandrabhagayai Namah।
 63. ॐ यमुनाप्रियायै नमः।
  Om Yamunapriyayai Namah।
 64. ॐ कावेर्यै नमः।
  Om Kaveryai Namah।
 65. ॐ मणिकर्णिकायै नमः।
  Om Manikarnikayai Namah।
 66. ॐ अर्चिन्यै नमः।
  Om Archinyai Namah।
 67. ॐ स्थायिन्यै नमः।
  Om Sthayinyai Namah।
 68. ॐ दानप्रदायै नमः।
  Om Danapradayai Namah।
 69. ॐ धनवत्यै नमः।
  Om Dhanavatyai Namah।
 70. ॐ सोच्यमानसायै नमः।
  Om Sochyamanasayai Namah।
 71. ॐ शुचिन्यै नमः।
  Om Shuchinyai Namah।
 72. ॐ श्रेयस्यै नमः।
  Om Shreyasyai Namah।
 73. ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः।
  Om Pritichintekshanyai Namah।
 74. ॐ विभूत्यै नमः।
  Om Vibhutyai Namah।
 75. ॐ आकृत्यै नमः।
  Om Akrityai Namah।
 76. ॐ आविर्भूत्यै नमः।
  Om Avirbhutyai Namah।
 77. ॐ प्रभाविन्यै नमः।
  Om Prabhavinyai Namah।
 78. ॐ गन्धिन्यै नमः।
  Om Gandhinyai Namah।
 79. ॐ स्वर्गिन्यै नमः।
  Om Swarginyai Namah।
 80. ॐ गदायै नमः।
  Om Gadayai Namah।
 81. ॐ वेद्यायै नमः।
  Om Vedyayai Namah।
 82. ॐ प्रभायै नमः।
  Om Prabhayai Namah।
 83. ॐ सारस्यै नमः।
  Om Sarasyai Namah।
 84. ॐ सरसिवासायै नमः।
  Om Sarasivasayai Namah।
 85. ॐ सरस्वत्यै नमः।
  Om Sarasvatyai Namah।
 86. ॐ शरावत्यै नमः।
  Om Sharavatyai Namah।
 87. ॐ रसिन्यै नमः।
  Om Rasinyai Namah।
 88. ॐ काळिन्यै नमः।
  Om Kalinyai Namah।
 89. ॐ श्रेयोवत्यै नमः।
  Om Shreyovatyai Namah।
 90. ॐ यामायै नमः।
  Om Yamayai Namah।
 91. ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः।
  Om Brahmapriyayai Namah।
 92. ॐ श्यामसुन्दरायै नमः।
  Om Shyamasundarayai Namah।
 93. ॐ रत्नरूपिण्यै नमः।
  Om Ratnarupinyai Namah।
 94. ॐ शमनिधिन्यै नमः।
  Om Shamanidhinyai Namah।
 95. ॐ शतानन्दायै नमः।
  Om Shatanandayai Namah।
 96. ॐ शतद्युतये नमः।
  Om Shatadyutaye Namah।
 97. ॐ शितिकण्ठायै नमः।
  Om Shitikanthayai Namah।
 98. ॐ प्रयायै नमः।
  Om Prayayai Namah।
 99. ॐ धात्र्यै नमः।
  Om Dhatryai Namah।
 100. ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः।
  Om Shri Vrindavanyai Namah।
 101. ॐ कृष्णायै नमः।
  Om Krishnayai Namah।
 102. ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
  Om Bhaktavatsalayai Namah।
 103. ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः।
  Om Gopikakridayai Namah।
 104. ॐ हरायै नमः।
  Om Harayai Namah।
 105. ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।
  Om Amritarupinyai Namah।
 106. ॐ भूम्यै नमः।
  Om Bhumyai Namah।
 107. ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः।
  Om Shri Krishnakantayai Namah।
 108. ॐ श्री तुलस्यै नमः।
  Om Shri Tulasyai Namah।

Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!