108 Names of Goddess Ganga, Goddess Ganga Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Goddess Ganga

 1. ॐ गङ्गायै नमः।
  Om Gangayai Namah।
 2. ॐ त्रिपथगादेव्यै नमः।
  Om Tripathagadevyai Namah।
 3. ॐ शम्भुमौलिविहारिण्यै नमः।
  Om Shambhumauliviharinyai Namah।
 4. ॐ जाह्नव्यै नमः।
  Om Jahnavyai Namah।
 5. ॐ पापहन्त्र्यै नमः।
  Om Papahantryai Namah।
 6. ॐ महापातकनाशिन्यै नमः।
  Om Mahapatakanashinyai Namah।
 7. ॐ पतितोद्धारिण्यै नमः।
  Om Patitoddharinyai Namah।
 8. ॐ स्रोतस्वत्यै नमः।
  Om Srotasvatyai Namah।
 9. ॐ परमवेगिन्यै नमः।
  Om Paramaveginyai Namah।
 10. ॐ विष्णुपादाब्जसम्भूतायै नमः।
  Om Vishnupadabjasambhutayai Namah।
 11. ॐ विष्णुदेहकृतालयायै नमः।
  Om Vishnudehakritalayayai Namah।
 12. ॐ स्वर्गाब्धिनिलयायै नमः।
  Om Svargabdhinilayayai Namah।
 13. ॐ साध्व्यै नमः।
  Om Sadhvyai Namah।
 14. ॐ स्वर्णद्यै नमः।
  Om Svarnadyai Namah।
 15. ॐ सुरनिम्नगायै नमः।
  Om Suranimnagayai Namah।
 16. ॐ मन्दाकिन्यै नमः।
  Om Mandakinyai Namah।
 17. ॐ महावेगायै नमः।
  Om Mahavegayai Namah।
 18. ॐ स्वर्णशृङ्गप्रभेदिन्यै नमः।
  Om Svarnashringaprabhedinyai Namah।
 19. ॐ देवपूज्यतमायै नमः।
  Om Devapujyatamayai Namah।
 20. ॐ दिव्यायै नमः।
  Om Divyayai Namah।
 21. ॐ दिव्यस्थाननिवासिन्यै नमः।
  Om Divyasthananivasinyai Namah।
 22. ॐ सुचारुनीररुचिरायै नमः।
  Om Sucharuniraruchirayai Namah।
 23. ॐ महापर्वतभेदिन्यै नमः।
  Om Mahaparvatabhedinyai Namah।
 24. ॐ भागीरथ्यै नमः।
  Om Bhagirathyai Namah।
 25. ॐ भगवत्यै नमः।
  Om Bhagavatyai Namah।
 26. ॐ महामोक्षप्रदायिन्यै नमः।
  Om Mahamokshapradayinyai Namah।
 27. ॐ सिन्धुसङ्गगतायै नमः।
  Om Sindhusangagatayai Namah।
 28. ॐ शुद्धायै नमः।
  Om Shuddhayai Namah।
 29. ॐ रसातलनिवासिन्यै नमः।
  Om Rasatalanivasinyai Namah।
 30. ॐ महाभोगायै नमः।
  Om Mahabhogayai Namah।
 31. ॐ भोगवत्यै नमः।
  Om Bhogavatyai Namah।
 32. ॐ सुभगानन्ददायिन्यै नमः।
  Om Subhaganandadayinyai Namah।
 33. ॐ महापापहरायै नमः।
  Om Mahapapaharayai Namah।
 34. ॐ पुण्यायै नमः।
  Om Punyayai Namah।
 35. ॐ परमाह्लाददायिन्यै नमः।
  Om Paramahladadayinyai Namah।
 36. ॐ पार्वत्यै नमः।
  Om Parvatyai Namah।
 37. ॐ शिवपत्न्यै नमः।
  Om Shivapatnyai Namah।
 38. ॐ शिवशीर्षगतालयायै नमः।
  Om Shivashirshagatalayayai Namah।
 39. ॐ शम्भोर्जटामध्यगतायै नमः।
  Om Shambhorjatamadhyagatayai Namah।
 40. ॐ निर्मलायै नमः।
  Om Nirmalayai Namah।
 41. ॐ निर्मलाननायै नमः।
  Om Nirmalananayai Namah।
 42. ॐ महाकलुषहन्त्र्यै नमः।
  Om Mahakalushahantryai Namah।
 43. ॐ जह्नुपुत्र्यै नमः।
  Om Jahnuputryai Namah।
 44. ॐ जगत्प्रियायै नमः।
  Om Jagatpriyayai Namah।
 45. ॐ त्रैलोक्यपावन्यै नमः।
  Om Trailokyapavanyai Namah।
 46. ॐ पूर्णायै नमः।
  Om Purnayai Namah।
 47. ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।
  Om Purnabrahmasvarupinyai Namah।
 48. ॐ जगत्पूज्यतमायै नमः।
  Om Jagatpujyatamayai Namah।
 49. ॐ चारुरूपिण्यै नमः।
  Om Charurupinyai Namah।
 50. ॐ जगदम्बिकायै नमः।
  Om Jagadambikayai Namah।
 51. ॐ लोकानुग्रहकर्त्र्यै नमः।
  Om Lokanugrahakartryai Namah।
 52. ॐ सर्वलोकदयापरायै नमः।
  Om Sarvalokadayaparayai Namah।
 53. ॐ याम्यभीतिहरायै नमः।
  Om Yamyabhitiharayai Namah।
 54. ॐ तारायै नमः।
  Om Tarayai Namah।
 55. ॐ पारायै नमः।
  Om Parayai Namah।
 56. ॐ संसारतारिण्यै नमः।
  Om Sansaratarinyai Namah।
 57. ॐ ब्रह्माण्डभेदिन्यै नमः।
  Om Brahmandabhedinyai Namah।
 58. ॐ ब्रह्मकमण्डलुकृतालयायै नमः।
  Om Brahmakamandalukritalayayai Namah।
 59. ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।
  Om Saubhagyadayinyai Namah।
 60. ॐ पुंसां निर्वाणपददायिन्यै नमः।
  Om Punsan Nirvanapadadayinyai Namah।
 61. ॐ अचिन्त्यचरितायै नमः।
  Om Achintyacharitayai Namah।
 62. ॐ चारुरुचिरातिमनोहरायै नमः।
  Om Charuruchiratimanoharayai Namah।
 63. ॐ मर्त्यस्थायै नमः।
  Om Martyasthayai Namah।
 64. ॐ मृत्युभयहायै नमः।
  Om Mrityubhayahayai Namah।
 65. ॐ स्वर्गमोक्षप्रदायिन्यै नमः।
  Om Svargamokshapradayinyai Namah।
 66. ॐ पापापहारिण्यै नमः।
  Om Papapaharinyai Namah।
 67. ॐ दूरचारिण्यै नमः।
  Om Duracharinyai Namah।
 68. ॐ वीचिधारिण्यै नमः।
  Om Vichidharinyai Namah।
 69. ॐ कारुण्यपूर्णायै नमः।
  Om Karunyapurnayai Namah।
 70. ॐ करुणामय्यै नमः।
  Om Karunamayyai Namah।
 71. ॐ दुरितनाशिन्यै नमः।
  Om Duritanashinyai Namah।
 72. ॐ गिरिराजसुतायै नमः।
  Om Girirajasutayai Namah।
 73. ॐ गौरीभगिन्यै नमः।
  Om Gauribhaginyai Namah।
 74. ॐ गिरिशप्रियायै नमः।
  Om Girishapriyayai Namah।
 75. ॐ मेनकागर्भसम्भूतायै नमः।
  Om Menakagarbhasambhutayai Namah।
 76. ॐ मैनाकभगिनीप्रियायै नमः।
  Om Mainakabhaginipriyayai Namah।
 77. ॐ आद्यायै नमः।
  Om Adyayai Namah।
 78. ॐ त्रिलोकजनन्यै नमः।
  Om Trilokajananyai Namah।
 79. ॐ त्रैलोक्यपरिपालिन्यै नमः।
  Om Trailokyaparipalinyai Namah।
 80. ॐ तीर्थश्रेष्ठतमायै नमः।
  Om Tirthashreshthatamayai Namah।
 81. ॐ श्रेष्ठायै नमः।
  Om Shreshthayai Namah।
 82. ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः।
  Om Sarvatirthamayyai Namah।
 83. ॐ शुभायै नमः।
  Om Shubhayai Namah।
 84. ॐ चतुर्वेदमय्यै नमः।
  Om Chaturvedamayyai Namah।
 85. ॐ सर्वायै नमः।
  Om Sarvayai Namah।
 86. ॐ पितृसन्तृप्तिदायिन्यै नमः।
  Om Pitrisantriptidayinyai Namah।
 87. ॐ शिवदायै नमः।
  Om Shivadayai Namah।
 88. ॐ शिवसायुज्यदायिन्यै नमः।
  Om Shivasayujyadayinyai Namah।
 89. ॐ शिववल्लभायै नमः।
  Om Shivavallabhayai Namah।
 90. ॐ तेजस्विन्यै नमः।
  Om Tejasvinyai Namah।
 91. ॐ त्रिनयनायै नमः।
  Om Trinayanayai Namah।
 92. ॐ त्रिलोचनमनोरमायै नमः।
  Om Trilochanamanoramayai Namah।
 93. ॐ सप्तधारायै नमः।
  Om Saptadharayai Namah।
 94. ॐ शतमुख्यै नमः।
  Om Shatamukhyai Namah।
 95. ॐ सगरान्वयतारिण्यै नमः।
  Om Sagaranvayatarinyai Namah।
 96. ॐ मुनिसेव्यायै नमः।
  Om Munisevyayai Namah।
 97. ॐ मुनिसुतायै नमः।
  Om Munisutayai Namah।
 98. ॐ जह्नुजानुप्रभेदिन्यै नमः।
  Om Jahnujanuprabhedinyai Namah।
 99. ॐ मकरस्थायै नमः।
  Om Makarasthayai Namah।
 100. ॐ सर्वगतायै नमः।
  Om Sarvagatayai Namah।
 101. ॐ सर्वाशुभनिवारिण्यै नमः।
  Om Sarvashubhanivarinyai Namah।
 102. ॐ सुदृश्यायै नमः।
  Om Sudrishyayai Namah।
 103. ॐ चाक्षुषीतृप्तिदायिन्यै नमः।
  Om Chakshushitriptidayinyai Namah।
 104. ॐ मकरालयायै नमः।
  Om Makaralayayai Namah।
 105. ॐ सदानन्दमय्यै नमः।
  Om Sadanandamayyai Namah।
 106. ॐ नित्यानन्ददायै नमः।
  Om Nityanandadayai Namah।
 107. ॐ नगपूजितायै नमः।
  Om Nagapujitayai Namah।
 108. ॐ सर्वदेवाधिदेवैः परिपूज्यपदाम्बुजायै नमः।
  Om Sarvadevadhidevaih Paripujyapadambujayai Namah।

Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!