108 Names of Lord Shani, Shri Shani Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Lord Shani
 1. ॐ श्री शनैश्चराय नमः।
  Om Shri Shanaishcharaya Namah।
 2. ॐ शान्ताय नमः।
  Om Shantaya Namah।
 3. ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः।
  Om Sarvabhishtapradayine Namah।
 4. ॐ शरण्याय नमः।
  Om Sharanyaya Namah।
 5. ॐ वरेण्याय नमः।
  Om Varenyaya Namah।
 6. ॐ सर्वेशाय नमः।
  Om Sarveshaya Namah।
 7. ॐ सौम्याय नमः।
  Om Saumyaya Namah।
 8. ॐ सुरवन्द्याय नमः।
  Om Suravandyaya Namah।
 9. ॐ सुरलोकविहारिणे नमः।
  Om Suralokaviharine Namah।
 10. ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः।
  Om Sukhasanopavishtaya Namah।
 11. ॐ सुन्दराय नमः।
  Om Sundaraya Namah।
 12. ॐ घनाय नमः।
  Om Ghanaya Namah।
 13. ॐ घनरूपाय नमः।
  Om Ghanarupaya Namah।
 14. ॐ घनाभरणधारिणे नमः।
  Om Ghanabharanadharine Namah।
 15. ॐ घनसारविलेपाय नमः।
  Om Ghanasaravilepaya Namah।
 16. ॐ खद्योताय नमः।
  Om Khadyotaya Namah।
 17. ॐ मन्दाय नमः।
  Om Mandaya Namah।
 18. ॐ मन्दचेष्टाय नमः।
  Om Mandacheshtaya Namah।
 19. ॐ महनीयगुणात्मने नमः।
  Om Mahaniyagunatmane Namah।
 20. ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः।
  Om Martyapavanapadaya Namah।
 21. ॐ महेशाय नमः।
  Om Maheshaya Namah।
 22. ॐ छायापुत्राय नमः।
  Om Chhayaputraya Namah।
 23. ॐ शर्वाय नमः।
  Om Sharvaya Namah।
 24. ॐ शततूणीरधारिणे नमः।
  Om Shatatuniradharine Namah।
 25. ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः।
  Om Charasthirasvabhavaya Namah।
 26. ॐ अचञ्चलाय नमः।
  Om Achanchalaya Namah।
 27. ॐ नीलवर्णाय नमः।
  Om Nilavarnaya Namah।
 28. ॐ नित्याय नमः।
  Om Nityaya Namah।
 29. ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः।
  Om Nilanjananibhaya Namah।
 30. ॐ नीलाम्बरविभूशणाय नमः।
  Om Nilambaravibhushanaya Namah।
 31. ॐ निश्चलाय नमः।
  Om Nishchalaya Namah।
 32. ॐ वेद्याय नमः।
  Om Vedyaya Namah।
 33. ॐ विधिरूपाय नमः।
  Om Vidhirupaya Namah।
 34. ॐ विरोधाधारभूमये नमः।
  Om Virodhadharabhumaye Namah।
 35. ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः।
  Om Bhedaspadasvabhavaya Namah।
 36. ॐ वज्रदेहाय नमः।
  Om Vajradehaya Namah।
 37. ॐ वैराग्यदाय नमः।
  Om Vairagyadaya Namah।
 38. ॐ वीराय नमः।
  Om Viraya Namah।
 39. ॐ वीतरोगभयाय नमः।
  Om Vitarogabhayaya Namah।
 40. ॐ विपत्परम्परेशाय नमः।
  Om Vipatparampareshaya Namah।
 41. ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
  Om Vishvavandyaya Namah।
 42. ॐ गृध्नवाहाय नमः।
  Om Gridhnavahaya Namah।
 43. ॐ गूढाय नमः।
  Om Gudhaya Namah।
 44. ॐ कूर्माङ्गाय नमः।
  Om Kurmangaya Namah।
 45. ॐ कुरूपिणे नमः।
  Om Kurupine Namah।
 46. ॐ कुत्सिताय नमः।
  Om Kutsitaya Namah।
 47. ॐ गुणाढ्याय नमः।
  Om Gunadhyaya Namah।
 48. ॐ गोचराय नमः।
  Om Gocharaya Namah।
 49. ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः।
  Om Avidyamulanashanaya Namah।
 50. ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः।
  Om Vidyavidyasvarupine Namah।
 51. ॐ आयुष्यकारणाय नमः।
  Om Ayushyakaranaya Namah।
 52. ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः।
  Om Apadurddhatre Namah।
 53. ॐ विष्णुभक्ताय नमः।
  Om Vishnubhaktaya Namah।
 54. ॐ वशिने नमः।
  Om Vishine Namah।
 55. ॐ विविधागमवेदिने नमः।
  Om Vividhagamavedine Namah।
 56. ॐ विधिस्तुत्याय नमः।
  Om Vidhistutyaya Namah।
 57. ॐ वन्द्याय नमः।
  Om Vandyaya Namah।
 58. ॐ विरूपाक्षाय नमः।
  Om Virupakshaya Namah।
 59. ॐ वरिष्ठाय नमः।
  Om Varishthaya Namah।
 60. ॐ गरिष्ठाय नमः।
  Om Garishthaya Namah।
 61. ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः।
  Om Vajrankushadharaya Namah।
 62. ॐ वरदाभयहस्ताय नमः।
  Om Varadabhayahastaya Namah।
 63. ॐ वामनाय नमः।
  Om Vamanaya Namah।
 64. ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः।
  Om Jyeshthapatnisametaya Namah।
 65. ॐ श्रेष्ठाय नमः।
  Om Shreshthaya Namah।
 66. ॐ मितभाषिणे नमः।
  Om Mitabhashine Namah।
 67. ॐ कष्टौघनाशकर्त्रे नमः।
  Om Kashtaughanashakartre Namah।
 68. ॐ पुष्टिदाय नमः।
  Om Pushtidaya Namah।
 69. ॐ स्तुत्याय नमः।
  Om Stutyaya Namah।
 70. ॐ स्तोत्रगम्याय नमः।
  Om Stotragamyaya Namah।
 71. ॐ भक्तिवश्याय नमः।
  Om Bhaktivashyaya Namah।
 72. ॐ भानवे नमः।
  Om Bhanave Namah।
 73. ॐ भानुपुत्राय नमः।
  Om Bhanuputraya Namah।
 74. ॐ भव्याय नमः।
  Om Bhavyaya Namah।
 75. ॐ पावनाय नमः।
  Om Pavanaya Namah।
 76. ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः।
  Om Dhanurmandalasamsthaya Namah।
 77. ॐ धनदाय नमः।
  Om Dhanadaya Namah।
 78. ॐ धनुष्मते नमः।
  Om Dhanushmate Namah।
 79. ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः।
  Om Tanuprakashadehaya Namah।
 80. ॐ तामसाय नमः।
  Om Tamasaya Namah।
 81. ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः।
  Om Asheshajanavandyaya Namah।
 82. ॐ विशेषफलदायिने नमः।
  Om Visheshaphaladayine Namah।
 83. ॐ वशीकृतजनेशाय नमः।
  Om Vashikritajaneshaya Namah।
 84. ॐ पशूनां पतये नमः।
  Om Pashunam Pataye Namah।
 85. ॐ खेचराय नमः।
  Om Khecharaya Namah।
 86. ॐ खगेशाय नमः।
  Om Khageshaya Namah।
 87. ॐ घननीलाम्बराय नमः।
  Om Ghananilambaraya Namah।
 88. ॐ काठिन्यमानसाय नमः।
  Om Kathinyamanasaya Namah।
 89. ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः।
  Om Aryaganastutyaya Namah।
 90. ॐ नीलच्छत्राय नमः।
  Om Nilachchhatraya Namah।
 91. ॐ नित्याय नमः।
  Om Nityaya Namah।
 92. ॐ निर्गुणाय नमः।
  Om Nirgunaya Namah।
 93. ॐ गुणात्मने नमः।
  Om Gunatmane Namah।
 94. ॐ निरामयाय नमः।
  Om Niramayaya Namah।
 95. ॐ निन्द्याय नमः।
  Om Nindyaya Namah।
 96. ॐ वन्दनीयाय नमः।
  Om Vandaniyaya Namah।
 97. ॐ धीराय नमः।
  Om Dhiraya Namah।
 98. ॐ दिव्यदेहाय नमः।
  Om Divyadehaya Namah।
 99. ॐ दीनार्तिहरणाय नमः।
  Om Dinartiharanaya Namah।
 100. ॐ दैन्यनाशकराय नमः।
  Om Dainyanashakaraya Namah।
 101. ॐ आर्यजनगण्याय नमः।
  Om Aryajanaganyaya Namah।
 102. ॐ क्रूराय नमः।
  Om Kruraya Namah।
 103. ॐ क्रूरचेष्टाय नमः।
  Om Kruracheshtaya Namah।
 104. ॐ कामक्रोधकराय नमः।
  Om Kamakrodhakaraya Namah।
 105. ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः।
  Om Kalatraputrashatrutvakaranaya Namah।
 106. ॐ परिपोषितभक्ताय नमः।
  Om Pariposhitabhaktaya Namah।
 107. ॐ परभीतिहराय नमः।
  Om Parabhitiharaya Namah।
 108. ॐ भक्तसंघमनोऽभीष्टफलदाय नमः।
  Om Bhaktasanghamanoabhishtaphaladaya Namah।

Iti Shree Shani Ashtottara Shatanamavali Samaptam


Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!