108 Names of Lord Surya, Shri Surya Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Lord Surya
 1. ॐ अरुणाय नमः।
  Om Arunaya Namah।
 2. ॐ शरण्याय नमः।
  Om Sharanyaya Namah।
 3. ॐ करुणारससिन्धवे नमः।
  Om Karunarasasindhve Namah।
 4. ॐ असमानबलाय नमः।
  Om Asamanabalaya Namah।
 5. ॐ आर्तरक्षकाय नमः।
  Om Artarakshakaya Namah।
 6. ॐ आदित्याय नमः।
  Om Adityaya Namah।
 7. ॐ आदिभूताय नमः।
  Om Adibhutaya Namah।
 8. ॐ अखिलागमवेदिने नमः।
  Om Akhilagamavedine Namah।
 9. ॐ अच्युताय नमः।
  Om Achyutaya Namah।
 10. ॐ अखिलज्ञाय नमः।
  Om Akhilajnaya Namah।
 11. ॐ अनन्ताय नमः।
  Om Anantaya Namah।
 12. ॐ इनाय नमः।
  Om Inaya Namah।
 13. ॐ विश्वरूपाय नमः।
  Om Vishvarupaya Namah।
 14. ॐ इज्याय नमः।
  Om Ijyaya Namah।
 15. ॐ इन्द्राय नमः।
  Om Indraya Namah।
 16. ॐ भानवे नमः।
  Om Bhanave Namah।
 17. ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः।
  Om Indiramandiraptaya Namah।
 18. ॐ वन्दनीयाय नमः।
  Om Vandaniyaya Namah।
 19. ॐ ईशाय नमः।
  Om Ishaya Namah।
 20. ॐ सुप्रसन्नाय नमः।
  Om Suprasannaya Namah।
 21. ॐ सुशीलाय नमः।
  Om Sushilaya Namah।
 22. ॐ सुवर्चसे नमः।
  Om Suvarchase Namah।
 23. ॐ वसुप्रदाय नमः।
  Om Vasupradaya Namah।
 24. ॐ वसवे नमः।
  Om Vasave Namah।
 25. ॐ वासुदेवाय नमः।
  Om Vasudevaya Namah।
 26. ॐ उज्ज्वल नमः।
  Om Ujjvala Namah।
 27. ॐ उग्ररूपाय नमः।
  Om Ugrarupaya Namah।
 28. ॐ ऊर्ध्वगाय नमः।
  Om Urdhvagaya Namah।
 29. ॐ विवस्वते नमः।
  Om Vivasvate Namah।
 30. ॐ उद्यत्किरणजालाय नमः।
  Om Udyatkiranajalaya Namah।
 31. ॐ हृषीकेशाय नमः।
  Om Hrishikeshaya Namah।
 32. ॐ ऊर्जस्वलाय नमः।
  Om Urjasvalaya Namah।
 33. ॐ वीराय नमः।
  Om Viraya Namah।
 34. ॐ निर्जराय नमः।
  Om Nirjaraya Namah।
 35. ॐ जयाय नमः।
  Om Jayaya Namah।
 36. ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः।
  Om Urudvayabhavarupayuktasarathaye Namah।
 37. ॐ ऋषिवन्द्याय नमः।
  Om Rishivandyaya Namah।
 38. ॐ रुग्घन्त्रे नमः।
  Om Rugghantre Namah।
 39. ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः।
  Om Rikshachakracharaya Namah।
 40. ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नमः।
  Om Rijusvabhavachittaya Namah।
 41. ॐ नित्यस्तुत्याय नमः।
  Om Nityastutyaya Namah।
 42. ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः।
  Om Rikaramatrikavarnarupaya Namah।
 43. ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः।
  Om Ujjvalatejase Namah।
 44. ॐ ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः।
  Om Rikshadhinathamitraya Namah।
 45. ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
  Om Pushkarakshaya Namah।
 46. ॐ लुप्तदन्ताय नमः।
  Om Luptadantaya Namah।
 47. ॐ शान्ताय नमः।
  Om Shantaya Namah।
 48. ॐ कान्तिदाय नमः।
  Om Kantidaya Namah।
 49. ॐ घनाय नमः।
  Om Ghanaya Namah।
 50. ॐ कनत्कनकभूषाय नमः।
  Om Kanatkanakabhushaya Namah।
 51. ॐ खद्योताय नमः।
  Om Khadyotaya Namah।
 52. ॐ लूनिताखिलदैत्याय नमः।
  Om Lunitakhiladaityaya Namah।
 53. ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः।
  Om Satyanandasvarupine Namah।
 54. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः।
  Om Apavargapradaya Namah।
 55. ॐ आर्तशरण्याय नमः।
  Om Artasharanyaya Namah।
 56. ॐ एकाकिने नमः।
  Om Ekakine Namah।
 57. ॐ भगवते नमः।
  Om Bhagawate Namah।
 58. ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः।
  Om Srishtisthityantakarine Namah।
 59. ॐ गुणात्मने नमः।
  Om Gunatmane Namah।
 60. ॐ घृणिभृते नमः।
  Om Ghrinibhrite Namah।
 61. ॐ बृहते नमः।
  Om Brihate Namah।
 62. ॐ ब्रह्मणे नमः।
  Om Brahmane Namah।
 63. ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।
  Om Aishwaryadaya Namah।
 64. ॐ शर्वाय नमः।
  Om Sharvaya Namah।
 65. ॐ हरिदश्वाय नमः।
  Om Haridashwaya Namah।
 66. ॐ शौरये नमः।
  Om Shauraye Namah।
 67. ॐ दशदिक्संप्रकाशाय नमः।
  Om Dashadiksamprakashaya Namah।
 68. ॐ भक्तवश्याय नमः।
  Om Bhaktavashyaya Namah।
 69. ॐ ओजस्कराय नमः।
  Om Ojaskaraya Namah।
 70. ॐ जयिने नमः।
  Om Jayine Namah।
 71. ॐ जगदानन्दहेतवे नमः।
  Om Jagadanandahetave Namah।
 72. ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः।
  Om Janmamrityujaravyadhivarjitaya Namah।
 73. ॐ उच्चस्थान समारूढरथस्थाय नमः।
  Om Uchchasthana Samarudharathasthaya Namah।
 74. ॐ असुरारये नमः।
  Om Asuraraye Namah।
 75. ॐ कमनीयकराय नमः।
  Om Kamaniyakaraya Namah।
 76. ॐ अब्जवल्लभाय नमः।
  Om Abjavallabhaya Namah।
 77. ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः।
  Om Antarbahih Prakashaya Namah।
 78. ॐ अचिन्त्याय नमः।
  Om Achintyaya Namah।
 79. ॐ आत्मरूपिणे नमः।
  Om Atmarupine Namah।
 80. ॐ अच्युताय नमः।
  Om Achyutaya Namah।
 81. ॐ अमरेशाय नमः।
  Om Amareshaya Namah।
 82. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
  Om Parasmai Jyotishe Namah।
 83. ॐ अहस्कराय नमः।
  Om Ahaskaraya Namah।
 84. ॐ रवये नमः।
  Om Ravaye Namah।
 85. ॐ हरये नमः।
  Om Haraye Namah।
 86. ॐ परमात्मने नमः।
  Om Paramatmane Namah।
 87. ॐ तरुणाय नमः।
  Om Tarunaya Namah।
 88. ॐ वरेण्याय नमः।
  Om Varenyaya Namah।
 89. ॐ ग्रहाणांपतये नमः।
  Om Grahanampataye Namah।
 90. ॐ भास्कराय नमः।
  Om Bhaskaraya Namah।
 91. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः।
  Om Adimadhyantarahitaya Namah।
 92. ॐ सौख्यप्रदाय नमः।
  Om Saukhyapradaya Namah।
 93. ॐ सकलजगतांपतये नमः।
  Om Sakalajagatampataye Namah।
 94. ॐ सूर्याय नमः।
  Om Suryaya Namah।
 95. ॐ कवये नमः।
  Om Kavaye Namah।
 96. ॐ नारायणाय नमः।
  Om Narayanaya Namah।
 97. ॐ परेशाय नमः।
  Om Pareshaya Namah।
 98. ॐ तेजोरूपाय नमः।
  Om Tejorupaya Namah।
 99. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
  Om Hiranyagarbhaya Namah।
 100. ॐ सम्पत्कराय नमः।
  Om Sampatkaraya Namah।
 101. ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः।
  Om Aim Ishtarthadaya Namah।
 102. ॐ अं सुप्रसन्नाय नमः।
  Om Am Suprasannaya Namah।
 103. ॐ श्रीमते नमः।
  Om Shrimate Namah।
 104. ॐ श्रेयसे नमः।
  Om Shreyase Namah।
 105. ॐ सौख्यदायिने नमः।
  Om Saukhyadayine Namah।
 106. ॐ दीप्तमूर्तये नमः।
  Om Diptamurtaye Namah।
 107. ॐ निखिलागमवेद्याय नमः।
  Om Nikhilagamavedyaya Namah।
 108. ॐ नित्यानन्दाय नमः।
  Om Nityanandanaya Namah।

Iti Shree Surya Ashtottara Shatanamavali Samaptam


Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!