108 Names of Goddess Sita, Goddess Sita Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Goddess Sita

 1. ॐ श्रीसीतायै नमः।
  Om Shrisitayai Namah।
 2. ॐ जानक्यै नमः।
  Om Janakyai Namah।
 3. ॐ देव्यै नमः।
  Om Devyai Namah।
 4. ॐ वैदेह्यै नमः।
  Om Vaidehyai Namah।
 5. ॐ राघवप्रियायै नमः।
  Om Raghavapriyayai Namah।
 6. ॐ रमायै नमः।
  Om Ramayai Namah।
 7. ॐ अवनिसुतायै नमः।
  Om Avanisutayai Namah।
 8. ॐ रामायै नमः।
  Om Ramayai Namah।
 9. ॐ राक्षसान्तप्रकारिण्यै नमः।
  Om Rakshasantaprakarinyai Namah।
 10. ॐ रत्नगुप्तायै नमः।
  Om Ratnaguptayai Namah।
 11. ॐ मातुलुङ्ग्यै नमः।
  Om Matulungyai Namah।
 12. ॐ मैथिल्यै नमः।
  Om Maithilyai Namah।
 13. ॐ भक्ततोषदायै नमः।
  Om Bhaktatoshadayai Namah।
 14. ॐ पद्माक्षजायै नमः।
  Om Padmakshajayai Namah।
 15. ॐ कञ्जनेत्रायै नमः।
  Om Kanjanetrayai Namah।
 16. ॐ स्मितास्यायै नमः।
  Om Smitasyayai Namah।
 17. ॐ नूपुरस्वनायै नमः।
  Om Nupuraswanayai Namah।
 18. ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः।
  Om Vaikunthanilayayai Namah।
 19. ॐ मायै नमः।
  Om Mayai Namah।
 20. ॐ श्रियै नमः।
  Om Shriyai Namah।
 21. ॐ मुक्तिदायै नमः।
  Om Muktidayai Namah।
 22. ॐ कामपूरण्यै नमः।
  Om Kamapuranyai Namah।
 23. ॐ नृपात्मजायै नमः।
  Om Nripatmajayai Namah।
 24. ॐ हेमवर्णायै नमः।
  Om Hemavarnayai Namah।
 25. ॐ मृदुलाङ्ग्यै नमः।
  Om Mridulangyai Namah।
 26. ॐ सुभाषिण्यै नमः।
  Om Subhashinyai Namah।
 27. ॐ कुशाम्बिकायै नमः।
  Om Kushambikayai Namah।
 28. ॐ दिव्यदायै नमः।
  Om Divyadayai Namah।
 29. ॐ लवमात्रे नमः।
  Om Lavamatre Namah।
 30. ॐ मनोहरायै नमः।
  Om Manoharayai Namah।
 31. ॐ हनुमद्वन्दितपदायै नमः।
  Om Hanumadvanditapadayai Namah।
 32. ॐ मुग्धायै नमः।
  Om Mugdhayai Namah।
 33. ॐ केयूरधारिण्यै नमः।
  Om Keyuradharinyai Namah।
 34. ॐ अशोकवनमध्यस्थायै नमः।
  Om Ashokavanamadhyasthayai Namah।
 35. ॐ रावणादिकमोहिन्यै नमः।
  Om Ravanadikamohinyai Namah।
 36. ॐ विमानसंस्थितायै नमः।
  Om Vimanasamsthitayai Namah।
 37. ॐ सुभ्रुवे नमः।
  Om Subhruve Namah।
 38. ॐ सुकेश्यै नमः।
  Om Sukeshyai Namah।
 39. ॐ रशनान्वितायै नमः।
  Om Rashananvitayai Namah।
 40. ॐ रजोरूपायै नमः।
  Om Rajorupayai Namah।
 41. ॐ सत्त्वरूपायै नमः।
  Om Sattvarupayai Namah।
 42. ॐ तामस्यै नमः।
  Om Tamasyai Namah।
 43. ॐ वह्निवासिन्यै नमः।
  Om Vahnivasinyai Namah।
 44. ॐ हेममृगासक्तचित्तायै नमः।
  Om Hemamrigasaktachittayai Namah।
 45. ॐ वाल्मीक्याश्रमवासिन्यै नमः।
  Om Valmikyashramavasinyai Namah।
 46. ॐ पतिव्रतायै नमः।
  Om Pativratayai Namah।
 47. ॐ महामायायै नमः।
  Om Mahamayayai Namah।
 48. ॐ पीतकौशेयवासिन्यै नमः।
  Om Pitakausheyavasinyai Namah।
 49. ॐ मृगनेत्रायै नमः।
  Om Mriganetrayai Namah।
 50. ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः।
  Om Bimboshthyai Namah।
 51. ॐ धनुर्विद्याविशारदायै नमः।
  Om Dhanurvidyavisharadayai Namah।
 52. ॐ सौम्यरूपायै नमः।
  Om Saumyarupayai Namah।
 53. ॐ दशरथस्नुषायै नमः।
  Om Dasharathasnushayai Namah।
 54. ॐ चामरवीजितायै नमः।
  Om Chamaravijitayai Namah।
 55. ॐ सुमेधादुहित्रे नमः।
  Om Sumedhaduhitre Namah।
 56. ॐ दिव्यरूपायै नमः।
  Om Divyarupayai Namah।
 57. ॐ त्रैलोक्यपालिन्यै नमः।
  Om Trailokyapalinyai Namah।
 58. ॐ अन्नपूर्णायै नमः।
  Om Annapurnayai Namah।
 59. ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
  Om Mahalakshmyai Namah।
 60. ॐ धियै नमः।
  Om Dhiyai Namah।
 61. ॐ लज्जायै नमः।
  Om Lajjayai Namah।
 62. ॐ सरस्वत्यै नमः।
  Om Sarasvatyai Namah।
 63. ॐ शान्त्यै नमः।
  Om Shantyai Namah।
 64. ॐ पुष्ट्यै नमः।
  Om Pushtyai Namah।
 65. ॐ क्षमायै नमः।
  Om Kshamayai Namah।
 66. ॐ गौर्यै नमः।
  Om Gauryai Namah।
 67. ॐ प्रभायै नमः।
  Om Prabhayai Namah।
 68. ॐ अयोध्यानिवासिन्यै नमः।
  Om Ayodhyanivasinyai Namah।
 69. ॐ वसन्तशीतलायै नमः।
  Om Vasantashitalayai Namah।
 70. ॐ गौर्यै नमः।
  Om Gauryai Namah।
 71. ॐ स्नानसन्तुष्टमानसायै नमः।
  Om Snanasantushtamanasayai Namah।
 72. ॐ रमानामभद्रसंस्थायै नमः।
  Om Ramanamabhadrasamsthayai Namah।
 73. ॐ हेमकुम्भपयोधरायै नमः।
  Om Hemakumbhapayodharayai Namah।
 74. ॐ सुरार्चितायै नमः।
  Om Surarchitayai Namah।
 75. ॐ धृत्यै नमः।
  Om Dhrityai Namah।
 76. ॐ कान्त्यै नमः।
  Om Kantyai Namah।
 77. ॐ स्मृत्यै नमः।
  Om Smrityai Namah।
 78. ॐ मेधायै नमः।
  Om Medhayai Namah।
 79. ॐ विभावर्यै नमः।
  Om Vibhavaryai Namah।
 80. ॐ लघूदरायै नमः।
  Om Laghudarayai Namah।
 81. ॐ वरारोहायै नमः।
  Om Vararohayai Namah।
 82. ॐ हेमकङ्कणमण्डितायै नमः।
  Om Hemakankanamanditayai Namah।
 83. ॐ द्विजपत्न्यर्पितनिजभूषायै नमः।
  Om Dvijapatnyarpitanijabhushayai Namah।
 84. ॐ राघवतोषिण्यै नमः।
  Om Raghavatoshinyai Namah।
 85. ॐ श्रीरामसेवनरतायै नमः।
  Om Shriramasevanaratayai Namah।
 86. ॐ रत्नताटङ्कधारिण्यै नमः।
  Om Ratnatatankadharinyai Namah।
 87. ॐ रामवामाङ्गसंस्थायै नमः।
  Om Ramavamangasansthayai Namah।
 88. ॐ रामचन्द्रैकरञ्जिन्यै नमः।
  Om Ramachandraikaranjinyai Namah।
 89. ॐ सरयूजलसङ्क्रीडाकारिण्यै नमः।
  Om Sarayujalasankridakarinyai Namah।
 90. ॐ राममोहिन्यै नमः।
  Om Ramamohinyai Namah।
 91. ॐ सुवर्णतुलितायै नमः।
  Om Suvarnatulitayai Namah।
 92. ॐ पुण्यायै नमः।
  Om Punyayai Namah।
 93. ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः।
  Om Punyakirtyai Namah।
 94. ॐ कलावत्यै नमः।
  Om Kalavatyai Namah।
 95. ॐ कलकण्ठायै नमः।
  Om Kalakanthayai Namah।
 96. ॐ कम्बुकण्ठायै नमः।
  Om Kambukanthayai Namah।
 97. ॐ रम्भोर्वै नमः।
  Om Rambhorvai Namah।
 98. ॐ गजगामिन्यै नमः।
  Om Gajagaminyai Namah।
 99. ॐ रामार्पितमनायै नमः।
  Om Ramarpitamanayai Namah।
 100. ॐ रामवन्दितायै नमः।
  Om Ramavanditayai Namah।
 101. ॐ रामवल्लभायै नमः।
  Om Ramavallabhayai Namah।
 102. ॐ श्रीरामपदचिह्नाङ्कायै नमः।
  Om Shriramapadachihnankayai Namah।
 103. ॐ रामरामेतिभाषिण्यै नमः।
  Om Ramarametibhashinyai Namah।
 104. ॐ रामपर्यङ्कशयनायै नमः।
  Om Ramaparyankashayanayai Namah।
 105. ॐ रामाङ्घ्रिक्षालिन्यै नमः।
  Om Ramanghrikshalinyai Namah।
 106. ॐ वरायै नमः।
  Om Varayai Namah।
 107. ॐ कामधेन्वन्नसन्तुष्टायै नमः।
  Om Kamadhenvannasantushtayai Namah।
 108. ॐ मातुलुङ्गकरे धृतायै नमः।
  Om Matulungakare Dhritayai Namah।
 109. ॐ दिव्यचन्दनसंस्थायै नमः।
  Om Divyachandanasamsthayai Namah।
 110. ॐ श्रियै नमः।
  Om Shriyai Namah।
 111. ॐ मूलकासुरमर्दिन्यै नमः।
  Om Mulakasuramardinyai Namah।

 112. Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!