108 Names of Goddess Lakshmi, Shri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Goddess Lakshmi

 1. ॐ प्रकृत्यै नमः।
  Om Prakrityai Namah।
 2. ॐ विकृत्यै नमः।
  Om Vikrityai Namah।
 3. ॐ विद्यायै नमः।
  Om Vidyayai Namah।
 4. ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः।
  Om Sarvabhutahitapradayai Namah।
 5. ॐ श्रद्धायै नमः।
  Om Shraddhayai Namah।
 6. ॐ विभूत्यै नमः।
  Om Vibhutyai Namah।
 7. ॐ सुरभ्यै नमः।
  Om Surabhyai Namah।
 8. ॐ परमात्मिकायै नमः।
  Om Paramatmikayai Namah।
 9. ॐ वाचे नमः।
  Om Vache Namah।
 10. ॐ पद्मालयायै नमः।
  Om Padmalayayai Namah।
 11. ॐ पद्मायै नमः।
  Om Padmayai Namah।
 12. ॐ शुचये नमः।
  Om Shuchaye Namah।
 13. ॐ स्वाहायै नमः।
  Om Swahayai Namah।
 14. ॐ स्वधायै नमः।
  Om Swadhayai Namah।
 15. ॐ सुधायै नमः।
  Om Sudhayai Namah।
 16. ॐ धन्यायै नमः।
  Om Dhanyayai Namah।
 17. ॐ हिरण्मय्यै नमः।
  Om Hiranmayyai Namah।
 18. ॐ लक्ष्म्यै नमः।
  Om Lakshmyai Namah।
 19. ॐ नित्यपुष्टायै नमः।
  Om NityaPushtayai Namah।
 20. ॐ विभावर्यै नमः।
  Om Vibhavaryai Namah।
 21. ॐ अदित्यै नमः।
  Om Adityai Namah।
 22. ॐ दित्ये नमः।
  Om Dityai Namah।
 23. ॐ दीपायै नमः।
  Om Dipayai Namah।
 24. ॐ वसुधायै नमः।
  Om Vasudhayai Namah।
 25. ॐ वसुधारिण्यै नमः।
  Om Vasudharinyai Namah।
 26. ॐ कमलायै नमः।
  Om Kamalayai Namah।
 27. ॐ कान्तायै नमः।
  Om Kantayai Namah।
 28. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
  Om Kamakshyai Namah।
 29. ॐ क्रोधसंभवायै नमः।
  Om Krodhasambhavayai Namah।
 30. ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः।
  Om Anugrahapradayai Namah।
 31. ॐ बुद्धये नमः।
  Om Buddhaye Namah।
 32. ॐ अनघायै नमः।
  Om Anaghayai Namah।
 33. ॐ हरिवल्लभायै नमः।
  Om Harivallabhyai Namah।
 34. ॐ अशोकायै नमः।
  Om Ashokayai Namah।
 35. ॐ अमृतायै नमः।
  Om Amritayai Namah।
 36. ॐ दीप्तायै नमः।
  Om Diptayai Namah।
 37. ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः।
  Om Lokashokavinashinyai Namah।
 38. ॐ धर्मनिलयायै नमः।
  Om Dharmanilayayai Namah।
 39. ॐ करुणायै नमः।
  Om Karunayai Namah।
 40. ॐ लोकमात्रे नमः।
  Om Lokamatre Namah।
 41. ॐ पद्मप्रियायै नमः।
  Om Padmapriyayai Namah।
 42. ॐ पद्महस्तायै नमः।
  Om Padmahastayai Namah।
 43. ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
  Om Padmakshyai Namah।
 44. ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः।
  Om Padmasundaryai Namah।
 45. ॐ पद्मोद्भवायै नमः।
  Om Padmodbhavayai Namah।
 46. ॐ पद्ममुख्यै नमः।
  Om Padmamukhyai Namah।
 47. ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः।
  Om Padmanabhapriyayai Namah।
 48. ॐ रमायै नमः।
  Om Ramayai Namah।
 49. ॐ पद्ममालाधरायै नमः।
  Om Padmamaladharayai Namah।
 50. ॐ देव्यै नमः।
  Om Devyai Namah।
 51. ॐ पद्मिन्यै नमः।
  Om Padminyai Namah।
 52. ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः।
  Om Padmagandhinyai Namah।
 53. ॐ पुण्यगन्धायै नमः।
  Om Punyagandhayai Namah।
 54. ॐ सुप्रसन्नायै नमः।
  Om Suprasannayai Namah।
 55. ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः।
  Om Prasadabhimukhyai Namah।
 56. ॐ प्रभायै नमः।
  Om Prabhayai Namah।
 57. ॐ चन्द्रवदनायै नमः।
  Om Chandravadanayai Namah।
 58. ॐ चन्द्रायै नमः।
  Om Chandrayai Namah।
 59. ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः।
  Om Chandrasahodaryai Namah।
 60. ॐ चतुर्भुजायै नमः।
  Om Chaturbhujayai Namah।
 61. ॐ चन्द्ररूपायै नमः।
  Om Chandrarupayai Namah।
 62. ॐ इन्दिरायै नमः।
  Om Indirayai Namah।
 63. ॐ इन्दुशीतलायै नमः।
  Om Indushitalayai Namah।
 64. ॐ आह्लादजनन्यै नमः।
  Om Ahladajananyai Namah।
 65. ॐ पुष्टयै नमः।
  Om Pushtayai Namah।
 66. ॐ शिवायै नमः।
  Om Shivayai Namah।
 67. ॐ शिवकर्यै नमः।
  Om Shivakaryai Namah।
 68. ॐ सत्यै नमः।
  Om Satyai Namah।
 69. ॐ विमलायै नमः।
  Om Vimalayai Namah।
 70. ॐ विश्वजनन्यै नमः।
  Om Vishwajananyai Namah।
 71. ॐ तुष्टयै नमः।
  Om Tushtayai Namah।
 72. ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः।
  Om Daridryanashinyai Namah।
 73. ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः।
  Om Pritipushkarinyai Namah।
 74. ॐ शान्तायै नमः।
  Om Shantayai Namah।
 75. ॐ शुक्लमाल्यांबरायै नमः।
  Om Shuklamalyambarayai Namah।
 76. ॐ श्रियै नमः।
  Om Shriyai Namah।
 77. ॐ भास्कर्यै नमः।
  Om Bhaskaryai Namah।
 78. ॐ बिल्वनिलयायै नमः।
  Om Bilvanilayayai Namah।
 79. ॐ वरारोहायै नमः।
  Om Vararohayai Namah।
 80. ॐ यशस्विन्यै नमः।
  Om Yashaswinyai Namah।
 81. ॐ वसुन्धरायै नमः।
  Om Vasundharayai Namah।
 82. ॐ उदारांगायै नमः।
  Om Udarangayai Namah।
 83. ॐ हरिण्यै नमः।
  Om Harinyai Namah।
 84. ॐ हेममालिन्यै नमः।
  Om Hemamalinyai Namah।
 85. ॐ धनधान्यकर्ये नमः।
  Om Dhanadhanyakaryai Namah।
 86. ॐ सिद्धये नमः।
  Om Siddhaye Namah।
 87. ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः।
  Om Strainasoumyayai Namah।
 88. ॐ शुभप्रदाये नमः।
  Om Shubhapradayai Namah।
 89. ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः।
  Om Nripaveshmagatanandayai Namah।
 90. ॐ वरलक्ष्म्यै नमः।
  Om Varalakshmyai Namah।
 91. ॐ वसुप्रदायै नमः।
  Om Vasupradayai Namah।
 92. ॐ शुभायै नमः।
  Om Shubhayai Namah।
 93. ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः।
  Om Hiranyaprakarayai Namah।
 94. ॐ समुद्रतनयायै नमः।
  Om Samudratanayayai Namah।
 95. ॐ जयायै नमः।
  Om Jayayai Namah।
 96. ॐ मंगळा देव्यै नमः।
  Om Mangala Devyai Namah।
 97. ॐ विष्णुवक्षस्स्थलस्थितायै नमः।
  Om Vishnuvakshassthalasthitayai Namah।
 98. ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।
  Om Vishnupatnyai Namah।
 99. ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः।
  Om Prasannakshyai Namah।
 100. ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः।
  Om Narayanasamashritayai Namah।
 101. ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः।
  Om Daridryadhwamsinyai Namah।
 102. ॐ देव्यै नमः।
  Om Devyai Namah।
 103. ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः।
  Om Sarvopadrava Varinyai Namah।
 104. ॐ नवदुर्गायै नमः।
  Om Navadurgayai Namah।
 105. ॐ महाकाल्यै नमः।
  Om Mahakalyai Namah।
 106. ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकायै नमः।
  Om Brahmavishnushivatmikayai Namah।
 107. ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नायै नमः।
  Om Trikalajnanasampannayai Namah।
 108. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
  Om Bhuvaneshwaryai Namah।

Iti Shree Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Samaptam

lakshmi names


Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!