Names of Indian Rivers, Rivers of India

  Indian River names with A

 • Ajay
 • Amodar
 • Achankovil
 • Adyar
 • Ahar
 • Aner
 • Anjarakkandy
 • Alaknanda
 • Amaravati
 • Arkavathy
 • Arvari
 • Indian River names with B

 • Bahuda
 • Ban Ganga
 • Badiya
 • Baleshwar
 • Banas
 • Bavanthadi
 • Beas
 • Berach
 • Betwa
 • Bhadra
 • Bhagirathi
 • Bharathapuzha
 • Bhavani
 • Bhima
 • Brahmani
 • Bosgah
 • Brahmaputra
 • Budhi
 • Indian River names with C

 • Chaliyar
 • Chambal
 • Chenab
 • Cheyyar
 • Cooum
 • Cathe
 • Indian River names with D

 • Daman Ganga
 • Damodar
 • Dhasan
 • Dudhana
 • Darakeswar
 • Indian River names with G

 • Gadhi
 • Ganga
 • Gambhir
 • Gandak
 • Gayathri
 • Ghaggar
 • Ghaghara
 • Ghataprabha
 • Girija
 • Girna
 • Godavari
 • Gomti
 • Gunjavni
 • Indian River names with H

 • Halali
 • Hoogli
 • Indian River names with I

 • Indus
 • Indravati
 • Indian River names with J

 • Jaldhaka
 • Jhelum
 • Jayamangali
 • Indian River names with K

 • Kabini
 • Kaagini
 • Kali
 • Kaliasote
 • Kallayi
 • Kalpathi
 • Kameng
 • Kanhan
 • Kamla
 • Kannadi
 • Karnaphuli
 • Kaveri
 • Kelna
 • Khadakpurna
 • Kodoor
 • Koel
 • Kolab
 • Kollidam
 • Kosi
 • Koyna
 • Krishna
 • Kundali
 • Indian River names with L

 • Lachen
 • Lachung
 • Lakshmana Tirtha
 • Luni

  Indian River names with M

 • Mahanadi
 • Mahananda
 • Mahakali
 • Mahi
 • Mandovi
 • Meenachil
 • Meghna
 • Mithi
 • Mula
 • Musi
 • Mutha
 • Malaprabha
 • Indian River names with N

 • Narmada
 • Nethravathi
 • Nag
 • Indian River names with P

 • Palar
 • Pahuj
 • Pamba
 • Panjnad
 • Panzara
 • Parambikulam
 • Parbati
 • Payaswini Pench
 • Penganga
 • Penner
 • Perar
 • Periyar
 • Ponnaiyar
 • Pranhita
 • Purna
 • Indian River names with R

 • Ramganga
 • Rangeet
 • Ravi
 • Rihand
 • Rukmavati
 • Rupnarayan
 • Rapti
 • Indian River names with S

 • Sabarmati
 • Sankh
 • Shalmala
 • Sharavathi
 • Shimsha
 • Shipra
 • Sindhu
 • Son
 • South Koel
 • Subarnarekha
 • Sutlej
 • Surya
 • Indian River names with T

 • Tansa
 • Tapti
 • Tawa
 • Teesta
 • Torsha
 • Thutha
 • Tunga
 • Tungabhadra
 • Thamirabarani
 • Indian River names with U

 • Ulhas
 • Ural
 • Indian River names with V

 • Vaan
 • Vaigai
 • Vashishti
 • Vedavathi
 • Vrishabhavathi
 • Vishwamitri
 • Indian River names with W

 • Wainganga
 • Wagh
 • Wardha
 • Indian River names with Y

 • Yamuna
 • Indian River names with Z

 • Zuari