Hinduism web portal

Names of Lord Vishnu, Mythological names

vishnu names

Adisesh
Adinath
Ajitesh
Akshaj
Bhudhav
Bhuvanesh
Chakradev
Chakradhar
Chhatrabhuj
Eha
Eka
Ekana
Evyavan
Hemang
Hiranya
Hrishikesh
Ijay
Indivar
Inesh
Ish
Jagannath
Jaipal
Janardan
Jina
Kumud
Kunda
Liladhar
Lohitaksh
Loknath
Madhuban
Mahakram
Mahatru
Mahendra
Namdev
Narayan
Narottam
Nityanta
Padmesh
Parmesh
Pitambar
Pramodan
Purshottam
Rakshan
Ram
Ratnabhu
Ratnanidhi
Samarendra
Samarendu
Samarjit
Satindra
Shridhar
Shrinath
Shripad
Shripal
Shripati
Shriram
Shriranga
Shrivatsa
Shriyans
Sourish

Please support Indian Hindu names, make a small donation.


 

Taran
Tirthankar
Trilokesh
Trinabh
Uchadev
Udarathi
Uddiran
Upendra
Utpalaksh
Vaikhan
Varadraj
Varish
Vatsin
Vedatman
Vidhu
Vikramin
Viksar
Vikunth
Virochan
Vishatan
Vishnahpu
Vishnu
Vishodhan
Vishvadhar
Vishvahetu
Vishvanabh
Vitthal
Yajnadhar
Yajnesh
Yamahil

© 2019 Indian Hindu Names.com