Names of Lord Venkateswara, Balaji

venkateswara balaji names

Balaji/ Venkateswara names starting with letter A

Achyutha
Ananta
Ananthaksha

Balaji/ Venkateswara names starting with letter B

Balaji

Balaji/ Venkateswara names starting with letter C

Chalapathy

Balaji/ Venkateswara names starting with letter D

Damodara

Balaji/ Venkateswara names starting with letter E

Ezhumalai (Tamil, Lord of 7 hills)

Balaji/ Venkateswara names starting with letter G

Govinda
Govindaraj

Balaji/ Venkateswara names starting with letter H

Hrishikesa

Balaji/ Venkateswara names starting with letter K

Kesava

Balaji/ Venkateswara names starting with letter M

Mukund, Mukundha

Balaji/ Venkateswara names starting with letter N

Narayana

Balaji/ Venkateswara names starting with letter P

Padmanabha

Balaji/ Venkateswara names starting with letter S

Seshadhri
Sadanjana
Sridhara
Srikara
Srinivasa

Balaji/ Venkateswara names starting with letter T

Tirupathi
Tirupativasa
Tirumalavasa

Balaji/ Venkateswara names starting with letter V

Vaikuntanatha
Vaikuntavasa
Venkata
Venkatesa
Venkateswara
Vrushadhri
Vrishabhaachala

Also see 108 Names of Lord Venkateswara, Shri Venkateswara Ashtottara Shatanaamavali

See sanskrit names